Make your own free website on Tripod.com


DOMINIKÁNSKÉ AKTUALITY
zpracováno Místním sdružením sv. Tomáše Akvinského v Brně
ke dni 28. 7. 1998


Bologna:
Generální kapitula dominikánského řádu
V Bologni v konventu sv. Dominika se uskuteční od 13. července do 5. srpna generální kapitula, která je již v pořadí 287. kapitulou od schválení řádu v roce 1216. Letos se jí kromě účastníků s volebním právem tj. provinciálů, viceprovinciálů, generálních vikářů atd. účastní také řada zástupců z ostatních řádových větví. Dominikánský laikát je zastoupen Klausem Bornewasserem (Prowinz-Verantwprtlicher) z Duseldorfu.
Bližší aktuální informace naleznete na: KapitulaBrno:
Generální kapitula České kongregace sester Dominikánek
Od neděle 9. srpna se koná v Brně Generální kapitula kongregačních sester OP. Úkolem kapituly mimo jiné je i volba generální představené. Sestry prosí o Vaše modlitby, aby byl Duch svatý se svými dary a světlem účinným pomocníkem jejich rozhodování.Praha, Olomouc, Brno:
Sliby v Dominikánském řádu
- Pátek 31. 7. obláčka tří nových sester ve Střelicích
- Sobota 1. 8. časné sliby kongregačních sester v kostele sv. Michala v Brně při mši sv. v 10 hod.
- Neděle 2. 8. věčné sliby sester OP v kostele sv. Jakuba v Brně (11 hod.)
- Sobota 8. 8. slavná profes v Olomouci
- 22. 8. při mši sv. v 18.30 u sv. Jiljí složí dosavadní novicové časné řeholní slibyUherský Brod:
Pouť Dominikánské rodiny
Srdečně zveme všechny členy a příznivce dominikánské rodiny na pouť, která se koná v neděli 20. září 1998 v Uherském Brodě v klášteře bl. Panny Marie Nanebevzaté.

Z programu:
10.15 hod. mše svatá.
Agapé.
14 hod. P. Damián Němec OP - zpráva o generální kapitule v Bologni.
Kongregační sestry - zpráva o generální kapitule České kongregace sester dominikánek.
Informace z jednotlivých větví dominikánské rodiny, rozhovory, společná modlitba.
Bojkovice:
Exercicie pro dívky u sester dominikánek v Bojkovicích
Začátek duchovních cvičení 17. 8 a ukončení 19. 8 1998 odpoledne. Přijet je možno již 16. 8. a odjet 20. 8. Bližší informace a přihlášky na adrese: sestry Dominikánky, Husova 537, 687 71 Bojkovice.Nové Město nad Metují:
8. ročník Akademických týdnů
se koná od 1. 8. do 14. 8. na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Přednášky o ekologii, etice v podnikání, historii, umění dialogu, kulturní pořady. Přihlášky a bližší informace na tel.: 0041/71449Praha:
Slavnost sv. Dominika
7.8. v předvečer slavnosti sv. Dominika bude v kostele sv. Jiljí vigilie sestávající z recitace a zpěvu žalmů, z lekcí a Evangelia, delší promluvy a zakončená hymnem Bože tebe chválíme. Dne 8.8. pak slaví celá dominikánská rodina slavnost sv. Dominika, svého zakladatele. Po mši svaté a nešporách jsou zváni všichni členové dominikánské duchovní rodiny a přátelé řádu do kláštera, kde se nabízí příležitost k přítelskému setkání, rozhovorům a malé pohoštění.Brno:
Večer se sv. Dominikem
pořádá Laické sdružení sv. Dominika v Brně v sobotu 8. srpna v kostele sv. Michala v Brně.
Program:
16 hod. - zahájení + úvaha o tom, jaký byl sv. Dominik (Rafael)
16.20 - Duch sv. Dominika (P. Tomáš Bahounek OP)
16.45 - Rozjímání se sv. Dominikem (Augustin)
17.10 - Charisma sv. Dominika (P. Jiří M. Veselý OP)
18.00 - Společný růženec
18.30 - Slavná mše sv. ke cti sv. Dominika
19.30 - Společné nešpory
20. 00 - AgapéDalší informace, stížnosti, rady nám můžete zaslat z naší domácí WWW stránky:
LS sv. Dominika v Brně