Make your own free website on Tripod.com

Program formací

bratří a sester Místního Společenství sv. Tomáše Akvinského v Brně
na 1. čtvrtletí roku 1999I. Společné formace - VELCÍ TERCIÁŘI
(setkání všech členů našeho společenství)

Sobota 9. ledna 1999 v 16 hod. v kapli kostela sv. Michala v Brně
Spiritualita v období protireformace
Fra. Mgr. Radim Černušák OP
Promluva řádového asistenta,
Společný růženec, mše svatá (18.30 hod) a společné nešpory
*

Čtvrtek 28. ledna 1999
Večer věnovaný sv. Tomáši Akvinskému
patronu našeho společenství
18.30 Slavná latinská mše svatá
s gregoriánským chorálem v kostele sv. Michala
- věčné terciářské sliby
19.30 Večer věnovaný sv. Tomáši - kaple kostela
*

Sobota 13. února 1999 v 16 hod. v kapli kostela sv. Michala v Brně
Dominikánské misie na Litvě
(přednáška a beseda)
P. Augustin Prokop OP
Promluva řádového asistenta,
Společný růženec, mše svatá (18.30 hod) a společné nešpory
*

Sobota 27. března 1999 v 14 hod. v kapli kostela sv. Michala v Brně
PŘEDVELIKONOČNÍ „MINIREKOLEKCE“
vede Otec Tomáš OP
*

II. Formace MALÍ TERCIÁŘI (určeno zájemcům o členství, novicům a členům s časnými sliby)
společná setkání vždy 1. a 3. pátek v 16 hod v kapli kostela sv. Michala, pokud není upřesněno jinak. Informace - bratr Rafael tel: 532 581

POZOR!!! Exercicie pro malé terciáře - 12. - 14. března 1999 v Podivicích.
Exercicie povedou otec. Alvaréz Kodeda OP, bratr Radim Černušák OP a bratr Romuald OP. Na exercicie je možno se přihlásit u Rafaela.

*

III. Společenství "ORTODOXNÍCH TERCIÁŘŮ" - jedenkráte za měsíc vždy 4. středu - sestra Terezie tel: 43238003

*

IV. SPOLEČENSTVÍ MODLITBY - sestra Veronika tel.: 748 711, Každý týden vždy v úterý od 16 hod.

*

V. Společenství RODIN - vždy jedenkráte za měsíc - sestra Světlana tel. 46214258