Make your own free website on Tripod.com

Místní společenství sv. Tomáše Akvinského v Brně
Laické sdružení sv. Dominika

Zpráva o „STAVU UNIE“ ke dni 1. 12. 1998


Počet členů a členek : 51 + 2 jáhni (členové konsociace jáhnů sv. Dominika)
Počet noviců: 5, Počet členů s časnými sliby: 11, Počet členů s věčnými sliby: 35
Počet "mrtvých duší": 7 (bez udání logických důvodů se neúčastní žádných setkání),
Počet zájemců o členství (postulantů): 5

Složení rady MS:
řádový asistent - P. Tomáš Jiří Bahounek O.P.
představený - Pavel Rafael Konzbul,
zástupce představeného - Stanislava Kateřina Bartoňová
novicmistr - Pavel Augustin Kryl (tč. se připravuje na přijetí kněžského svěcení a jeho funkci dočasně tj. do poloviny roku 1999 vykonává představený)
člen rady - Rudolf Martin Chaloupka

Věková složení společenství:
průměrný věk 56 let
počet členů ve věku 20-30 let: 3, ve věku 31-50 let: 14, ve věku 51-65 let: 10, ve věku nad 65 let: 24
Struktura formací a setkání místního společenství dominikánských terciářů v Brně:

- VELCÍ TERCIÁŘI - společné setkání, které se koná 1x za měsíc vždy druhou sobotu v měsíci v 16 hod v Zimní kapli kostela sv. Michala v Brně. Formace má následující program:
- společná modlitba
- přednáška a beseda s pozvaným hostem (zástupci z jiných řádů atd.)
- promluva řádového asistenta
- společný růženec, mše svatá a nešpory
Těchto formací se pravidelně účastní 15-30 členů a vede je střídavě představený sdružení a jeho zástupkyně .

- MALÍ TERCIÁŘI - setkání určené především pro novice, postulanty a členy s časnými sliby. Koná se 2x za měsíc, většinou v pátek odpoledne. Místo konání: Kostel sv. Michala v Brně, Kongregace sester dominikánek na Veveří 27 atd. Společenství plní také funkci postulantské a noviciátní formace. - V rámci této formace se občas konají společné výlety do míst spojených s působením našeho řádu (Olomouc, Vídeň, Bratislava, ...). Na setkáních je věnován větší prostor diskusi k aktuálním tématům. Jednou za rok společné exercicie. V rámci společenství se také 1x za dva měsíce schází sněmovní kroužek. Setkání se účastní 8 - 15 bratří a sester, a vede je představený sdružení.

- SPOLEČENSTVÍ MODLITBY - se schází v soukromí u sestry Kamily Veroniky Planerové vždy jednou týdně v úterý odpoledne. Kromě společné modlitby je věnováno také popovídání si u čaje nebo kávy. Setkání se účastní 7-10 bratří a sester a vede je sestra Veronika.

- SPOLEČENSTVÍ „ORTODOXNÍCH“ TERCIÁŘU - společenství starších bratří a sester, které se schází pravidelně jednou za měsíc vždy v soukromí. Obsahem setkání je společná modlitba, katecheze, popovídání si atd. O společenství pečuje řadu let sestra Terezie Ludvíková a pravidelně se jej účastní 6-10 bratří a sester.

- SPOLEČENSTVÍ RODIN - schází se 1x za měsíc v domácnostech a vedou je sestry Světlana Drábková a Anna Dominika Martínková. Setkání se účastní 6-10 bratří a sester.

Řada terciářů a terciářek navštěvuje několik setkání za měsíc.


Další společné aktivity:

- Vydávání časopisu Rosa Mystica - do vydávání časopisu je zapojeno asi 6 bratří a sester.
- Provoz a aktualizace internetové stránky našeho společenství na adrese:
http://members.tripod.com/~Rafangel/TOP.HTM

Další aktivity jsou na úrovni jednotlivců př. výuka náboženství, práce s vězni, divadlo jednoho herce, pomoc v kostele, nástěnky, lektorská služba atd.