KOSTEL SV. MICHALA ARCHANDĚLA
V BRNĚ
„U dominikánů“


Pořad bohoslužeb:
Všední dny: mše svatá v 9.00 a v 18.30 hod.
Naděle: mše svatá v 8.00, 9.00, 10.30 a večer v 18.30 hod.

Společná modlitba růžence: denně v 18.00 hod.
Společné nešpory: denně v 19.15 hod.

Adresa:
Dominikánské nám.
602 00 Brno
tel: 05/ 42212511Historie chrámu

Chrám sv. Michala archanděla jako konventní chrám bývalého dominikánského kláštera v Brně vyrostl na místě původního gotické stavby v letech 1655-76. Velkou zásluhu na jeho vybudování má hrabě Lev Vilém z Kaunic spolu se svou ženou Eleonorou a synem Dominikem Ondřejem, kteří stavbu ze dvou třetin financovali. Řád dominikánů - bratří kazatelů - sídlil ovšem při chrámu sv. Michala již dávno před tím, protože bývalý dominikánský klášter byl jedním z nejstarších klášterů v Brně. Založil jej s velkou pravděpodobností bl. Česlav, který přišel do Brna se skupinou bratří někdy v letech 1227-1229. Nynější budova chrámu je postavena ve střízlivém renesančně barokním slohu podle návrhu italského stavitele Jana Křtitele Erny. Vysoké chrámové průčelí zdobí nahoře socha archanděla Michaela s ďáblem (v současnosti sejmuta a restaurována). Všechny sochy v průčelí představující dominikánské světce (sv. Dominika, sv. Tomáše Akvinského, sv. Hyacinta a sv. Vincence Fererského) vytesané z litavského vápence jsou dílem sochaře Antonína Rigy. Nad hlavním vchodem je v kameni (krinoidový vápenec) zhotoven znak budovatelů a donátorů chrámu, spojené erby hraběte Lva z Kaunic a jeho ženy Eleonory z Dittrichsteinů, kteří jsou oba v chrámu pochováni. K chrámovému průčelí se přimykají dvě věže vysoké asi 60 m, které byly dodatečně přistavěny r. 1740. Chrámová loď je dlouhá 49 m a široká 19 m. Základní výzdoba chrámu, jak ji vidíme dnes, byla provedena v r. 1739 a v letech následujících. Všechny oltáře v kostele jsou zhotoveny z umělého mramoru (jsou dílem starobrněnského mramoráře Ondřeje Hubera) a nahradily původní dřevěné oltáře, které zdobili kostel ještě počátkem 18. století. Hlavní oltář (jako jediný za všech barokních oltářů v brněnských kostelích) má pouze sochařskou výzdobu. Jeho ideový projekt vytvořil Josef Winterhalter starší a práce provedli dominikánští bratři laikové Dominik Kirchner a Damascen Schwarz v letech 1743-49. Oltář je monumentální třípatrová stavba. V nejvyšším patře jsou sochy svaté Trojice, níže tři archandělé a nad svatostánkem Panna Maria s Ježíškem u jejichž nohou klečí sv. Dominik a sv. Kateřina Sienská. V hlavní lodi první boční oltář vlevo (je tvořen příčnou lodí) je oltářem španělských dominikánů a ukazuje obraz sv. Vincence Fererského. Další je oltář sv. Jana Nepomuckého a dále následují oltáře sv. Rosalie v klasicistním stylu a poslední oltář na levé straně je zasvěcen sv. Kateřině Sienské. Na pravé straně lodi od zadu je nejprve boční oltář sv. Barbory, dále sv. Maří Magdaleny a sv. Tomáše Akvinského. Poslední z bočních oltářů (kaple tvořená boční lodí) je zasvěcen sv. Dominikovi. Mimo vlastní chrámovou loď na pravé straně od kněžiště je kaple Panny Marie Bolestné s kamennou polychromovanou gotickou pietou. Symetricky k této kapli se na opačné straně k presbytáři přimyká předsíň s bočním vchodem a malým oltáříkem sv. Judy Tadeáše. Na místě této předsíně bývala dříve Serenyiovská kaple.

Dnešní aktivity při kostele

Laické sdružení sv. Dominika v Brně
Svatomichalská gregoriánská schola