SNĚMOVNÍ KROUŽEK
Laického sdružení sv. Dominika v Brně
při kostele sv. Michala archandělaZaložen 26. 9. 1998 a následně zaregistrován na brněnském biskupství
Počet členů 15
Náš E-mail
WWW stránka našeho společenství


První zasedání kroužku - pátek 20. listopadu 1998 - téme: Co je to Církev?
Zápis

Druhé zasedání kroužku - pátek 22. ledna 1999 - téme: Laici v církvi
Zápis

Příští zasedání kroužku
pátek 9. dubna 1999 v 16 hod v kapli kostela sv. Michala
táma: Tělo Kristovo
.
Oficiální stránka sněmu katolické církve v ČR
NEOficiální stránka sněmu katolické církve - GETSEMANY
Sněmovní kroužek Praha - Petrovice


Denní modlitba za plenární sněm:

Všemohoucí Bože, Otče, Synu a Duchu svatý,
vyslyš naše hlasy a pomoz církvi v naší zemi
k oživení víry a růstu Tvého království.
Dej, ať sněm a všichni,
kdo se na něm podílejí,
poznají sílu Tvé milosti a pomoci.
Pomoz nám moudře poznávat Tvou vůli,
ukaž nám cesty, po kterých máme jít,
veď a žehnej svému lidu na každém kroku
v tomto velikém úsilí,
aby se Tvá církev stala živým nástrojem
evangelizace a obnovy,
světlem světa, kvasem a solí země
ke Tvé slávě a k posvěcení všech věřících.
Amen.