LAICKÉ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA V BRNĚ
Lay fraternity of St. Dominic in Brno
MÍSTNÍ SPOLEČENSTVÍ SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO
Local fraternity of St. Thomas Aquinas

Poslední úpravy - 14. 6. 2000

NĚCO O NÁS:
Poslání dominikánských laiků
Historie dominikánského terciátu -laikátu
Stanovy Laických sdružení sv. Dominika - česky
Dominikánská spiritualita
WWW stránka dominikánského řádu v České provincii
Mezinárodní WWW stránka dominikánského řádu
Seznam místních společenství LS sv. Dominika v ČRSV. TOMÁŠ AKVINSKÝ - ANDĚLSKÝ UČITEL:
Sv. Tomáš Akvinský - patron našeho společenství
Stránka odkazů na sv. Tomáše Akvinského (angl.)
Výklad Kréda podle sv. Tomáše AkvinskéhoPERIODIKA:
Růža Amen IDI

NEPŘEHLÉDŇĚTE:
Oficiální stránka katolické církve v ČR Getsemany Víra Bohoslužby v Brně
Katolická stránka v Brně Sv. Dominik
Kontaktní adresa na nás:

Laické sdružení sv. Dominika, místní společenství v Brně,
Dominikánská ul - kostel sv. Michala , 602 00 BRNO, CR.
Tel: 05/42212511, E-mail: tercius@pobox.sk